• امروز : یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳

سید حسن تقی زاده

ما فقط و فقط باید دنبال غربیها راه بیفتیم و به هرچه آنها میگویند
مشروطه و اعتماد به نفسِ نداشته‌ی روشنفکرها

ما فقط و فقط باید دنبال غربیها راه بیفتیم و به هرچه آنها میگویند

حوادث گذشته و تهدیدهای آینده یکی از چیزهایی که انسان از رسانه توقع دارد این است که از حوادث گذشته برای توضیح تهدیدهای آینده و حوادث در شرف تکوین استفاده کند و مردم را نسبت به آنها حساس نماید. قضایای جوامع انسانی و جهانی حقیقتا مشابهند؛ چون با همه‌ی تغییری که در وضع زندگی انسانها […]