• امروز : شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۳

تاریخ معاصر - مبارزه با طاغوت

شهیدی که توانست قانون کشف حجاب را هشت سال به تاخیر بیاندازد
آیت الله شیخ محمد تقی بافقی

شهیدی که توانست قانون کشف حجاب را هشت سال به تاخیر بیاندازد

شهید آیت الله شیخ محمد تقی بافقی از علمای برحسته یزد توانست با شجاعت تمام در برابر کشف حجاب رضا خانی بایستد و اجرای این قانون را هشت سال به تعویق بیندازد. رضا خان در سفر به ترکیه و دیدار با آتاترک تصمیم به کشف حجاب زنان ایران گرفت و ابتدا با کشف حجاب زنان […]