• امروز : سه شنبه, ۲۸ فروردین , ۱۴۰۳

هفت تن آل صفا

خیلی خالصانه و مخفی و پنهان دنبال معنویات بود
شهید منصور احدی

خیلی خالصانه و مخفی و پنهان دنبال معنویات بود

شهید منصور احدی در فاو همراه ما بود. بچه ی خیلی ساکتی بود و اهل مراقبه بود. با ما زیاد می چرخید و گاهی حدیثی برایش می خواندم. خیلی خالصانه و مخفی و پنهان دنبال معنویات بود. ایشان هم با آن هفت نفر به شهادت رسیدند.