• امروز : دوشنبه, ۱۴ اسفند , ۱۴۰۲

شهید قدیر سرلک

کاش وصیت شهدا که قاب اتاق های ما را اشغال کرده, دلمونو اشغال می کرد
وصیت نامه شهید قدیر سرلک

کاش وصیت شهدا که قاب اتاق های ما را اشغال کرده, دلمونو اشغال می کرد

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (صل الله علیه وآله وسلم) و با احترام وصیتنامه ی خود را اینگونه می نویسم: “کاش صحبتهای حاج احمد کاظمی سر لوحه ی کار امثال بنده که خادمی مجموعه ای را عهده دار شدیم قرار گیرد.” _کاش وصیت شهدا که قاب اتاق های ما را اشغال […]