• امروز : یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳

شهید عبدالرضا موسوی

این همان رازیست که موحدین را به جهاد واداشته است
وصیت نامه شهید سید عبدالرضا موسوی

این همان رازیست که موحدین را به جهاد واداشته است

شهدا مانند ستاره های آسمانی ، راه را مشخص و آینده را ترسیم میکنند . در خاطرات ، کلام ، و وصیت نامه شهدا رازیست که حرکت به سمت ظهور را سرعت میبخشد . مثل وصیتنامه شهید عبدالرضا … شهید سید عبدالرضا موسوی دانشجوی اخراجی از دانشگاه حکومت پهلوی و زندانی سیاسی ساواک بود که […]