• امروز : دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳

شهید حامد جوانی

یه فرشته در قالب یک مرد
شهید مدافع حرم حامد جوانی

یه فرشته در قالب یک مرد

پارسال ( آبان۹۳) نزدیکای تولدش بود که بهم زنگ زد. گفت: مهرداد از دستت کمکی بر میاد؟؟ گفتم: چی ؟؟ گفت:کمک مالی گفتم:آخه به کی؟ گفت: تو دیگه کاریت نباشه گفتم حتما نیاز داره، یه مبلغی رو اومد و ازم گرفت. منم چون میدونستم که حتما واسه کار خیر میخواد دیگه نپرسیدم. یه روز دیگه […]