• امروز : پنجشنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳

شهید سید امین صدرنژاد

مرکز تحقیقات گردان تخریب و شهید سید امین صدرنژاد
آن زمان ، تازه فهمیدیم ایشان چه کاری کرده است

مرکز تحقیقات گردان تخریب و شهید سید امین صدرنژاد

شهید سید امین صدرنژاد یکی از پاسدارهایی بود که در جبهه لباس پاسداری می پوشید . جالب است بدانید کمتر کسی در گردان بود این مسئله را رعایت می کرد و لباس پاسداری بپوشد . پاسدار ها تواضعی داشتند که کمتر لباس پاسداری می پوشیدند . ایشان جزو کسانی بودند که لباس پاسداری می پوشید […]

نابغه و مخترع گردان تخریب ، شهید سید امین صدرنژاد
رعب و وحشتی که در دل بعثی ها ایجاد کرد

نابغه و مخترع گردان تخریب ، شهید سید امین صدرنژاد

شهید سید امین صدرنژاد خیلی بچه ی شلوغ و پر جنب و جوشی بود و روی تله های الکترونیکی خیلی کار کرد. در آن موقع یک کارتونی می داد به نام کمد آقای ووپی که مد شده بودو  همه به صدرنژاد می گفتند چادرآقای ووپی . هر چیزی که می خواستید در آن پیدا می […]