• امروز : چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳

حجر الاسود

اینچنین محمد حنفيه از ادعای امامت دست شست و پيرو امام سجاد شد
حجر الاسود به اذن خدا سخت گفت

اینچنین محمد حنفيه از ادعای امامت دست شست و پيرو امام سجاد شد

امام باقر عليه السلام فرمود: چون امام حسين عليه السلام كشته شد، محمد بن حنفيه، شخصى را نزد على ابن الحسين فرستاد كه تقاضا كند با او در خلوت سخن گويد سپس (در خلوت) بآن حضرت چنين گفت: پسر برادرم! ميدانى كه رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله وصيت و امامت را پس از […]