• امروز : جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳

فتحعلی شاه قاجار

جنگ اول ایران و روسیه و قرارداد گلستان
از به قتل رسیدن آقامحمدخان قاجار تا قرارداد گلستان

جنگ اول ایران و روسیه و قرارداد گلستان

گرجستان از قدیم الایام خراج گذار ایران بود و تحت حمایت پادشاهان ایران به شمار میرفت . گرجستان استقلال مذهبی داشت ولی در امور دولتی از ایران تبعیت میکرد . پادشاهان آن کشور مسیحی بودند و معمولا شاهزادگان و ولیعهد آنان در دربار ایران ، در اصفهان زندگی میکردند . با مرگ هر پادشاه ، […]