• امروز : جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳

تفحص پیکر شهداء

خاطره ای که از تفحص شهدا دارم
در واقع من فقط تاریخ را نقل میکنم

خاطره ای که از تفحص شهدا دارم

سال های هزار و سیصد و هفتاد و هفتاد و یک ، دورانی بود که گروه های تفحص تشکیل شده بودند و و کار تفحص راه اندازی شده بود . این زمان را کاملا در خاطر دارم چون یادم هست که من در همان سال به حج تمتع مشرف شده بودم . ما در فکه […]