• امروز : جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳

شهید ابوالفضل دهقان

دیشب خواب دیدم آقا امام زمان به این مدرسه آمد
تعبیر خواب شهید ابوالفضل دهقان

دیشب خواب دیدم آقا امام زمان به این مدرسه آمد

قبل ار عملیات بیت المقدس چهار ، یکی از بچه ها پیش من آمد و گفت : حاج آقا من یک خوابی دیدم . از بچه های وزارت کشور بود اما به صورت بسیجی آمده بود. نامش آقای ابوالفضل دهقان بود. گفت : دیشب خواب دیدم وجود مقدس اقا امام زمان به این مدرسه آمد. […]