• امروز : شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۳

مظفرالدین شاه قاجار

مظفرالدین شاه در مراسم اولين مجلس شورای ملی
نشانه ای از تاکید مردم بر خواسته های اسلام

مظفرالدین شاه در مراسم اولين مجلس شورای ملی

به دنبال فراگیر شدن نهضت مشروطه ایران و صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار، انتخابات مجلس شورای ملی انجام گرفت و جمعاً 200 نفر به مدت دو سال به این سمت انتخاب شدند. از نکات قابل توجه در فرمان‌های مظفرالدین شاه که بر اثر فشار مردم و اوج گیری نهضت، مجبور به آن گردید، […]