• امروز : دوشنبه, ۱۴ اسفند , ۱۴۰۲

محمدرضا شاه پهلوی

از کتاب شما به عنوان پناهگاه استفاده خواهم کرد
التماس برای چند دقیقه دیدار با چرچیل

از کتاب شما به عنوان پناهگاه استفاده خواهم کرد

اساس حکومت پهلوی را انگلستان پایه‌ریزی کرد و همین دلیل برای اظهار ذلت دو شاه این سلسله دربرابر روباه پیر کافی بود. گرچه ذکر نمونه‌های این ذلت، سبب روشن‌گری خواهد شد ولی از طرف دیگر، باعث شرمندگی است؛ چون این اندازه سرسپردگی و وابستگی، برای کسی که خود را پادشاه «ایرانِ بزرگ و باتمدن» معرفی […]

اكنون متوجه شده‌ام آمريكايي‌ها ناسپاس و نامرد هستند
آنها كارشان تغيير پادشاهان است

اكنون متوجه شده‌ام آمريكايي‌ها ناسپاس و نامرد هستند

اردشیر زاهدی داماد محمدرضا شاه پهلوی ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بیرون رفتن شاه از کشور ، در کتاب خود چنین گزارش کرده است : ما رفتن به انگلستان را با اعليحضرت در ميان گذاشتيم و اعليحضرت با روشن‌بيني گفتند كه انگلستان او را راه نخواهد داد. با اين اوصاف من به دوستان […]