• امروز : چهارشنبه, ۲۷ تیر , ۱۴۰۳

شهید عباس شیخ عطار

آن کسى که مرا آورده خودش هم مرا به عملیات مى برد
سید! گردان حنظله را پیدا کردم

آن کسى که مرا آورده خودش هم مرا به عملیات مى برد

در عملیات والفجر مقدماتى(فکه) از واحد تخریب لشکر ۲۷ به گردان ها مامور شده بودیم و محل حضورم در گردان حنظله بود. یک شب که در گردان خواب بودیم متوجه شدم شخصى که در کنار من خوابیده به نام عباس شیخ عطار به شدت در حال لرزیدن است و به حال تشنج افتاده و دندان […]