• امروز : یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳

به روایت حاج باقر شیرازی

یک پاکت پر از پول نقد برای هادی
می خواستم او را نصیحت کنم اما او ...

یک پاکت پر از پول نقد برای هادی

دوستی من با هادی ادامه داشت زمانی که هادی در منزل ما کار می کرد او را بهتر شناختم بسیار فعال و با ایمان بود حتی یکبار هم ندیدم که در منزل ما سرش را بالا بیاورد . چندبار خانم من که جای مادر هادی بود برایش آب آورد . هادی فقط زمین را نگاه […]