بچه ها اکثرا زنده بودند فقط شیمیایی شده بودند

چهارده نفر از بچه ها شهید شدند و ما شیمیایی شدیم

  • کد خبر : 3132
چهارده نفر از بچه ها شهید شدند و ما شیمیایی شدیم

ما در عملیات بیت المقدس چهار ، یک چادری در نزدیکی های خط ، پشت تپه زده بودیم . ما در آن چادر نبودیم اما خبری رسید و گفتند بمباران شده و همه ی بچه ها شهید شدند . ما با حاج مجید مطیعیان و هفت هشت نفر دیگر جمع شدیم و به مقر لب […]

ما در عملیات بیت المقدس چهار ، یک چادری در نزدیکی های خط ، پشت تپه زده بودیم . ما در آن چادر نبودیم اما خبری رسید و گفتند بمباران شده و همه ی بچه ها شهید شدند . ما با حاج مجید مطیعیان و هفت هشت نفر دیگر جمع شدیم و به مقر لب خط رفتیم که ببینیم برای بچه ها چه اتفاقی افتاده . ما از شهر بیاره به جلو می رفتیم و فکر کنم چادر در پشت شاخ سومر بود . قبل از ما ظاهرا آقای ضبیح الله کریمی رسیده بود و جنازه ها رو برده بودند . ما رفتیم آن جا که وسیله هایشان را جمع کنیم. یکی از بچه ها که خبرنگار بود ، یک دوربین داشت . فکر کنم شهید خدمتی یا شهید طحانی بود ، بعد از آزاد سازی ماووت خیلی عکس گرفته بود از منطقه . ما رفتیم که دوربینش را پیدا کنیم.

با آقا جعفر طهماسبی و سلیمان آقائی آنجا میگشتیم که بعد از چند روز یک نفر را در خانه زنده پیدا کردیم . توی خانه ها جنازه ها ریخته بود روی هم ، ما رفتیم داخل یک خانه و دیدیم بچه ای سرش در فاضلاب بود ولی داشت نفس می کشید . به درمانگاه رساندیمش و بعدا گفتند حالش خوب شده است و به کرمانشاه فرستادیمش .

خلاصه گشتیم و وسایلشان را جمع کردیم و اومدیم و رسیدیم نزدیکی های مقر بیاره که دیدیم که همه چی به هم ریخته است و بچه ها هیچکدام در چادر نیستند . پرسیدیم چی شده ؟ گفتند شیمیایی زدند!

شهید حاج ناصر اربابیان همه ی بچه ها رو جمع کرده بود و برده بود بالای تپه . من دیدم که شهید استاد در چادر تدارکات بود و آن جا شهید شده بود . بچه ها اکثرا زنده بودند فقط شیمیایی شده بودند . بچه ها یکی یکی حالشالن بد می شد و ما می بردیمشان . قرار بود ما یک مینی بوس بگیریم و بچه ها را به عقب ببریم. خلاصه رفتیم و مینی بوس گرفتیم و بچه ها رو عقب بدیم . حاج آقا تاج آبادی هم آن جا زخمی شده بود . من یادمه وقتی می خواستیم مرحوم صوراسرافیل را که آن موقع شیمیایی شده بود ، بیاوریم و سوار ماشین کنیم ، حاج آقا تاج آبای فکر میکرد شهید شده و گریه می کرد که گفتیم که زنده است فقط ترکش خورده است .

شهدای هفت تن آل صفا به روایت روحانی گردان تخریب

بچه ها را چند سری به عقب بردیم . شب شد و ما هم گرسنه بودیم . به تدارکات آمدیم و دیدیم که کالباس ها روی زمین ریخته است . با جهانبخش محمدی و یکی دو نفر دیگر کالباس ها را برداشتیم و می خوردیم . فکر کردیم شیمیایی از پلاستیک روی کالباس ها نفوذ نکرده و مغز کالباس سالم است . خلاصه گوشت کالباس ها را کندیم و مغزش رو سرخ کردیم و خوردیم.  بعد از خوردن سوسیس کالباس ها حال خودمان هم بد شد . من و مرادخانی و محمد فرد بودیم.

ماشین من قبلا به علت خواب آلودگی چپ کرده بود و اتاق های رویش را برداشته بودیم و ماشین تابستانی شده بود . فقط ما سه نفر مانده بودیم و کس دیگری در مقر نبود . من تا  یک جایی پشت فرمان نشستم و حالم بد شد و دیگر نتوانستم پشت فرمان بنشینم . من عقب وانت رفتم و به مرادخانی گفتم تو بیا پشت فرمان بنشین . عقب ماشین پر از پتو بود اما شیمیایی ، با این حال زیر پتو ها خوابیدم .

یادم افتاد که تمام مدارک سید محمد و کلتش در مقر مانده ، به محمد گفتم من را این جا پیاده کنید و شما بروید و وسایل را بیارید . بچه ها رفتند و وسایل را جمع کردند و آمدند و خلاصه ما را به بیمارستان رساندند . محمدفرد هم حالش خراب شد و امانتی گردان را به یکی از مسئول های بیمارستان سپرد و بعدها امدند و ان امانتی ها را بردند.

لینک کوتاه : https://khaledin.com/?p=3132
  • نویسنده : حاج احمد خسروبابایی
  • منبع : خالدین

خاطرات مشابه

01اسفند
عملیات والفجر هشت به روایت حاج حسن نسیمی
محور جزایر مجنون در عملیات والفجر هشت

عملیات والفجر هشت به روایت حاج حسن نسیمی

29بهمن
رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند
روایتی از اعتقادات فرماندهان شهید گردان تخریب

رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند

29بهمن
ماجرای قرآن جیبی شهید حاج عبدالله نوریان
هدایا و نامه هایی که از پشت جبهه می آمد

ماجرای قرآن جیبی شهید حاج عبدالله نوریان

ثبت دیدگاه