• امروز : دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳
من اسم این چادر را چادر اسطوره ها گذاشتم

چادر اسطوره های گردان تخریب

  • کد خبر : 4094
چادر اسطوره های گردان تخریب

در موقعیت گردان تخریب یکی از چادر ها چادری بود که من مسئول آن چادر بودم . داخل این چادر شهید محمد بهشتی و شهید عنایت الله رزاقی و شهید سید اسماعیل موسوی می آمدند و حاج آقا مسعود تاج آبادی هم بودند . این چادر نسبت به چادر های دیگر یک حالت خاصی داشت […]

در موقعیت گردان تخریب یکی از چادر ها چادری بود که من مسئول آن چادر بودم . داخل این چادر شهید محمد بهشتی و شهید عنایت الله رزاقی و شهید سید اسماعیل موسوی می آمدند و حاج آقا مسعود تاج آبادی هم بودند . این چادر نسبت به چادر های دیگر یک حالت خاصی داشت . یک طرف چادر زیر گل رفته بود و تعادل چادر یک مقدار به هم ریخته بود ‌. مثل این که چادر یک مقدار خم شده باشد . من به شوخی میگفتم این چادر از خوف خدا کج شده و از طرفی اگر شب ها به این چادر می آمدید ، میدیدید که همه بچه ها مشغول نماز شب خواندن و قنوت های طولانی هستند . به همین دلیل هم من اسم این چادر را چادر اسطوره ها گذاشتم . بعد ها بچه هایی که در این چادر بودند و بچه هایی که اهل نمازشب و قنوت های طولانی بودند معروف شدند به اسطوره های گردان … .

روزی که پاسدار وظیفه شدم و به گردان تخریب برگشتم
لینک کوتاه : https://khaledin.com/?p=4094
  • نویسنده : حاج علی بهجانی ممقانی
  • منبع : خالدین

خاطرات مشابه

01اسفند
عملیات والفجر هشت به روایت حاج حسن نسیمی
محور جزایر مجنون در عملیات والفجر هشت

عملیات والفجر هشت به روایت حاج حسن نسیمی

29بهمن
رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند
روایتی از اعتقادات فرماندهان شهید گردان تخریب

رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند

29بهمن
ماجرای قرآن جیبی شهید حاج عبدالله نوریان
هدایا و نامه هایی که از پشت جبهه می آمد

ماجرای قرآن جیبی شهید حاج عبدالله نوریان

ثبت دیدگاه